Van harte welkom op de website van buurtvereniging Speuld en Omstreken.  

PLAATSELIJK NIEUWS & MEDEDELINGEN


 

De Speuld Plus familie was weer bij elkaar,

Op woensdag 3 april verzamelden de buurtbewoners van gevorderde leeftijd weer voor de Speuld Plus middag. De zaal was weer gereed, de bloemen op tafel en het gebak werd weer verzorgd door Gerda. De grote opkomst kwam goed van pas want er waren heel wat mededelingen. De organisatie van het dagje uit op 1 mei is in volle gang. Het belangrijkste is : “We vertrekken om 9.15 uur vanaf de Speulderbrink.” De rest komt allemaal vanzelf.  Wilt u meer weten over dit uitstapje dan kunt u contact opnemen met een van de vrijwilligers.

Dan het 100 jarig bestaan van de school. Vele Speuld Plussers hebben het basis onderwijs hier ontvangen. Bij het jubileum zullen wij als Speuld Plus actief aanwezig zijn. Voor verschillende taken zijn we gevraagd en dus gaan we actief deelnemen aan dit feestelijke gebeuren. We kijken er naar uit, een feest is het aller leukst als jong en oud er van genieten.

Dan was het tijd voor de spelmiddag. De eerste werd gespeeld met 4 tafels, 1 dobbelsteen en 1 pen. Als er 6 gegooid werd ging de deelnemer schrijven, van 1 tot 100. Als iemand anders de 6 gooide dan ging de pen weer naar deze gelukkige deelnemer. De spanning was voelbaar. Daarna kwamen er verschillende gezelschapsspelen op tafel, zoals sjoelen en rummikub. Het was een gezellig gebeuren.

De middag duurde wat langer als gebruikelijk. Maar gezamenlijk werd de boel weer opgeruimd en  kijken we terug op een mooie middag.

   

 

 

 

 

 

  

 

  

Reclame voor de Neeltje Paoterhof,

(t'Is weer voorbij de mooie zomer, gelukking hebben we de foto,s nog.)

 

.

 


 

 

 

 


 

 


  


 


De nieuwsbrief van de buurtvereniging + de notulen van de bijeenkomst in Staverden met het College van B&W kunt u lezen door de onderstaande links te openen:

Nieuwsbrief_Buurtvereniging.pdf

2016-11-15_Notulen_Avondbijeenkomst_Staverden.pdf

----------------------

 

  

  Mensen met gemeenschappelijke richtingen en een gevoel van saamhorigheid kunnen snellen en gemakkelijker hun doel bereiken omdat ze elkaars stuwkracht benutten. 

.