Schietvereniging Schutters van Gelre Voorzitter De heer Gerrit Boeve telefoon 0577-463350

Plattelandsvrouwen Speuld Voorzitter Dicky van Laar, Ina Snapper is secretaresse telefoon 0577-407321

Otts, organiseert de tractor pulling wedstrijd in juli Voorzitter Evert Jan van de Wekken   www.otts.nl

Vereniging voor basisonderwijs op gereformeerde grondslag te Speuld.Voorzitter G. Mulderij telefoon 0577-407219,   secretaris  J. Oudendorp telefoon 0577-407059   Directie  A.J. Buijtenhuis telefoon 0577-407105

Buurtvereniging Speuld en OmstrekenVoorzitter A. Bouwers  telefoon 06-46281898

Oranje vereniging Juliana.Voorzitter Arjet van Milgen. De vereniging organiseert op de derde zaterdag van augustus een oranje feestje in Speuld. Het sinterklaas schieten op de zaterdag voor 5 december is een gezellige avond voor de helebuurt met allerlei spelletjes en het rad van avondtuur.

Oranje vereniging Staverden Leuvenum . organiseert elk jaar een gezellige bijeenkomst voor de inwoners van Staverden en Leuvenum,

CIVOS.Zet zich in voor het instandhouden van de ontspanningszaal in Staverden. Er is een rommelmarkt, met de opbrengst gaat naar de verenigingskas. Deze is de 1e zaterdag in oktober. Voorzitter A. Schouten, telefoon 06 51 13 61 71

Oude ambachten. Heeft u interesse in het leren van een oud ambacht, zoals korfvlechten, stoelen matten of webbing vlechten? Neem dan contact op met Gert Oudendorp. 0577 407317

Buurtbus verenigingwww.buurtbusermelo.nl  De buurtbus is een voorziening en verenigingen. Dat heeft met het volgende te maken. Het ministerie van verkeer en waterstaat geeft subsidie aan buurtbus projecten als openbaar vervoer in dunbevolkte gebieden. De bus wordt bestuurd door vrijwilligers. De vrijwilligers zijn de leden van de vereniging. De dagelijkse zaken worden geregeld door het bestuur van de vereniging. De bus wordt onderhouden door de vervoersmaatschappij die het bus vervoer in Gelderland verzorgd. Voor de goede orde, de buurtbus kan alleen rijden als er mensen zijn die deze voorziening een warm hart toe dragen en er tijd en energie in willen steken. Ik stel voor dat we altijd onze hand opsteken naar de chauffeurs van de buurtbus, als waardering voor zijn of haar bijdrage aan de vitaliteit van ons platteland. Want van zulke mensen zijn er altijd te weinig.