Tolnieuws:Het Tolnieuws is een verenigingsblad van de gezamenlijke verenigingen in Staverden, Leuvenum en Speuld. Het blaadje verschijnt in de winter elke maand

Schietvereniging Schutters van Gelre Voorzitter De heer W. Mulder.

Plattelandsvrouwen Speuld Voorzitter Hennie Timmer., Gerda Vescheput is secretaris telefoon 405373

Otts, organiseert de tractor pulling wedstrijd in juli Voorzitter Evert Jan van de Wekken   www.otts.nl

Vereniging voor basisonderwijs op gereformeerde grondslag te Speuld. Voorzitter J. Veenstra 0577 407567

Buurtvereniging Speuld en Omstreken. Voorzitter N. van Beek 06-235 45 080

Oranje vereniging Juliana. Voorzitter Arjet van Milgen. De vereniging organiseert op de derde zaterdag van augustus een oranje feestje in Speuld. Het sinterklaas schieten op de zaterdag voor 5 december is een gezellige avond voor de helebuurt met allerlei spelletjes en het rad van avondtuur.

Oranje vereniging Staverden Leuvenum . organiseert elk jaar een gezellige bijeenkomst voor de inwoners van Staverden en Leuvenum,

CIVOS. Zet zich in voor het instandhouden van de ontspanningszaal in Staverden. De vereniging ontvangt Sinterklaas en zwarte Piet in de zaal. Ook is er een rommelmarkt, met de opbrengst gaat naar de verenigingskas.

Oude ambachten. Heeft u interesse in het leren van een oud ambacht, zoals korfvlechten, stoelen matten of webbing vlechten? Neem dan contact op met Gert Oudendorp. 0577 407317

Buurtbus verenigingwww.buurtbusermelo.nl  De buurtbus is een voorziening en verenigingen. Dat heeft met het volgende te maken. Het ministerie van verkeer en waterstaat geeft subsidie aan buurtbus projecten als openbaar vervoer in dunbevolkte gebieden. De bus wordt bestuurd door vrijwilligers. De vrijwilligers zijn de leden van de vereniging. De dagelijkse zaken worden geregeld door het bestuur van de vereniging. De bus wordt onderhouden door de vervoersmaatschappij die het bus vervoer in Gelderland verzorgd. Voor de goede orde, de buurtbus kan alleen rijden als er mensen zijn die deze voorziening een warm hart toe dragen en er tijd en energie in willen steken. Ik stel voor dat we altijd onze hand opsteken naar de chauffeurs van de buurtbus, als waardering voor zijn of haar bijdrage aan de vitaliteit van ons platteland. Want van zulke mensen zijn er altijd te weinig.