Rijk verleden.

Onze buurt heeft een rijke historie.

In onze buurt zijn grafheuvels gevonden van ruim 4000 jaar oud, een Romeins marskamp van bijna 2000 jaren oud, de stad Staveren van 700 jaar oud, die maar geen stad wilde worden. Het Boshuis op Drie van ongeveer 240 jaar oud, Herberg de Zwarte Boer waar eens de postkoets halt hield. Beuken bossen die worden aangemerkt als bosreservaten. Leemputten (kleigoten) die wat betreft natuurwaarde bij de top 10 van Nerderland hoort. Het Speulderbosch dat zeer werd gewaardeerd door Koning stadhouder Willen III. Speuld word rond 1300 al in de boeken genoemd en namen als Lavenem en Houtderpe worden ook al genoemd. En dan nog de verhalen van de reuzen van Drie, de geest van Elenora rond het kasteel van Staverden.

 

En zo hebben onze voorgangers onze buurt aan (ons) de huidige bewoners voor een tijdje over gedragen. Nu mogen wij hier leven, bewust of onbewust in deze fraaie omgeving met een rijk verleden. Hoeveel massel kan iemand hebben.

 

Fotos uit de oude doos

 

 

 

De school van Speuld was net gebouwd in 1919. Dan zullen dit wel de eerste leerlingen zijn geweest.