instanties

Gemeente Ermelo : Speuld en omgeving is onderdeel van de gemeente Ermelo. De gemeente beheerd ook de Ermelose heide, het Speulder en Houtdorper veld. www.ermelo.nl 0341 567321

IS ER IN DE OPENBARE RUIMTE IETS TE MELDEN OVER SCHADE, ROMMEL OF NOEM MAAR OP, DAN KAN DAT HEEL HANDIG 24 UUR PER DAG BIJ  http://www.ermelo.nl/internet/producten-en-diensten_217/product/melding-doen_63.html

Provincie Geldereland: Provincie Gelderland is onze provinciale overheid. De provincie is ook de wegbeheerder van de N302, de Flevoweg. www.gelderland.nl

Staat Bos Beheer: In het begin van de vorige eeuw werd deze instantie opgericht om bos te beheren en te zorgen voor hout opbrengst. Dit is nu veel minder dan toen. Het Speuder en Sprielderbos valt onder het beheer van SBB. www.staatsbosbeheer.nl

Gelderslandschap: Deze instantie beheerd gebieden in Gelderland en streeft niet alleen naar het behoud van natuur maar ook van cultuur. Het landgoed Staverden valt geheel onder het beheer van het Gelderslandschap. www.gelderslandschap.nl

Stichting Sandberg van Leuvenum: Leuvenum en de en bossen en heide velden er om heen worden beheerd door deze stichting. rentmeester www.vlnn.nl

Natuurmonumenten: het Leuvenumse bos valt onder beheer deze stichting. www.natuurmonumenten.nl

Waterschap Veluwe   www.veluwe.nl

KNHS Federatie Centrum: het hippisch hart van Nederland is gevestigd aan de Beek 125. www.knhs.nl