landbouw en veeteelt

Stukje geschiedenis

Onze buurt bevindt zicht rondom natuurgebieden. Onze verre voorouders hadden ontdekt dat ze hier wel wat konden verbouwen en vee konden houden . Zo kwamen er landbouwers en vee houders wonen onze buurt. Er zijn aanwijzingen dat de kuddes met dieren ook wel de bossen in werden gedreven om daar maar wat aan te grazen. Ook was er een periode dat al de bomen werden gekapt voor het hout en dat er hei ontstond om de schapen op te houden. Maar dat was op een gegeven moment ook weer niet levensvatbaar.

De gezinsboerderijen.

Grasland met melkkoeien dan was ook een hele periode voor veel van onze buurtbewoners de bron van inkomsten. Samen met de koeien , wat varkens, kippen en in de zomer pensiongasten op de heerd en een grote groente tuin konden velen het gezin onderhouden. Samen met Elspeet, Uddel en Garderen ontstond de zogenaamde agrarische enclave. Een gebied op de Veluwe omringd door natuur, waar het mogelijk was om landbouw en veeteelt te bedrijven.

 

Tijden veranderen.

De inkomsten op deze manier van boeren nam niet toe maar de kosten van levensonderhoud en de manier van leven wel. Dus werden er andere inkomsten bronnen gezocht. Er was een periode dat de eieren veel geld op brachten. Dus werden kippen schuren gebouwd. En zo waren er boerenbedrijven die werden uitgebreid met stallen voor varkens en kalveren.

Kalverhouderijen.

In de jaren 50 was er een overschot aan magere melkpoeder en wisten de boeren niet goed wat ze aan moesten met de stierkalveren. De fam. Garderbroek van de toenmalige foerage handel in Staverden bedacht daar iets op. Met de mager melkpoeder werd kunstmelk voor kalveren gemaakt. Door de stierkalveren te voederen met kunstmelk werd het kalf vet gemest. Het kalfsvlees bracht goed geld op, vooral voor de export. Navobi werd opgericht en ook andere bedrijven richten zich op de kalverhouderij. Deze kalfsvleessector is verder door ontwikkeld bracht welvaart in onze buurt . Het is tot op de dag van vandaag een behoorlijke bron inkomsten voor velen in onze omgeving. Ook wordt er veel mais verbouwd wat wordt bijgevoerd aan de kalveren. De deskundigheid, de voederfabrieken, de slachterijen, mestverwerking alles is in de buurt. De stallen zijn gemoderniseerd, er is geïnvesteerd in dierwelzijn en milieu maatregelen.

De ontwikkelingen gaan door.

Dat de kalfsvlees sector een economische pijler voor onze buurt . Maar in kombinatie met de andere economische pijler van de Veluwe het toerisme en dan nog de bijzondere natuurwaarden van ons gebied maakt het er niet eenvoudiger op. Daarom zit de overheid regelmatig met alle betrokkenen om tafel om goede afspraken te maken over de toekomst. In de loop van de jaren zullen stallen worden voorzien van luchtwassers andere milieu maatregelen om milieu belasting te verminderen en overlast voor de omgeving te beperken. Ook is verrommeling van het landschap altijd weer een zorg van de overheden. De lat wordt steeds hoger gelegd, voor diegene die door wil gaan in de kalverhouderij zal het behoorlijk aanpakken worden om de ontwikkelingen bij te houden.