Speuld Plus

Vrijwilligersgroep t.b.v. oudere buurtbewoner  in

Speuld ,           Staverden,         Leuvenum,            De Beek,           Houtdorp  en  Drie

  • Postadres:  Buurtweg 111  3852 PA Ermelo (Speuld) 
  • Telefoon:    0577 407530  of 0577 407269
  • Speuld Plus banknr. : NL 98 RABO 01408327             

Speuld Plus is een onderdeel van buurtvereniging Speuld en Omstreken. De doelstelling van de groep is om er voor te zorgen dat er voor de mensen die al wat op leeftijd zijn er wat te doen is in eigen omgeving. Elke eerste woensdag middag van de maand een Speuld Plus middag in de Speulderbrink . Dit soort activiteiten wordt financieel ondersteund door de Welzijn Ermelo. Iedereen uit de buurt die tot onze doelgroep behoord is van harte welkom. Mededelingen over Speuld Plus zijn te vinden op de  info pagina van www.speuld.info.

Tevens organiseert Speuld Plus bewegen voor ouderen (b.v.o.). Op vrijdag middag, van 14.00 uur tot 15.00 uur wordt onder begeleiding van een fysiotherapeut in de Speulderbrink de spieren en gewrichten soepel gemaakt met oefeningen. Kosten per deelnemer 4 euro per keer.

Tevens is er een tuingroep die werkt in  dorpstuin, “Neeltje Poaterhof” . Wie wil helpen is welkom.